ŘÁD KLUBU

ŘÁD KYNOLOGICKÉHO KLUBU ARGUS A KLUBU AGILITY

 

 

1. KYNOLOGICKÝ KLUB ARGUS je určen zájemcům od 10 let,

    SPECIÁLNÍ VÝCVIK od 15 let a KLUB AGILITY od 10 let.

 

2. Členství v klubu se obnovuje v každém školním roce. Podkladem pro přijetí je vyplněná přihláška

    a úhrada zápisného. O přijetí člena rozhoduje vedení klubu.

 

3. Členové navštěvují výcvik s vlastními psy.

    Pro výcvik AGILITY a SPECIÁLNÍ VÝCVIK – musí mít každý pes základní výcvik poslušnosti.

 

4. Výcvik probíhá zejména na cvičišti (Burešov). Pokud výcvik probíhá mimo cvičiště, musí být vždy

    přítomen plnoletý cvičitel. Všichni členové dbají na bezpečnost.

 

5. Nepřítomnost ve výcviku se omlouvá u cvičitelů. V případě, že člen nemá o činnost v klubu zájem,

    ohlásí tuto skutečnost vedoucímu a nemá nárok na vrácení poplatku.

 

6. Háravé feny se výcviku neúčastní.

 

7. Každý přítomný pes na cvičišti musí mít platné očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě

    a parvovirose. U mladých psů se vychází z běžných zásad veterinární praxe.

 

8. Všichni psi musí být řádně ošetřováni, odblešováni a odčervováni.

 

9. Za nepřípustné se považují projevy fyzického a psychického týrání psů. Členové klubu nepoužívají

    ostnaté obojky, neuchylují se k nesmyslnému násilí. Za zavrženíhodné se považuje kopnutí do psa.

 

10. Na výcvik si členové nosí pevné vodítko, obojek, náhubek, hračky a pamlsky pro psy. Další pomůcky

      používají na pokyn cvičitelů.

 

11. Za škody způsobené psem odpovídá majitel psa. Pokud je majitelem osoba mladší 18 let – odpovídají

      za škodu jeho rodiče (zákonný zástupce).

 

12. Kynologické cvičiště neručí za případné onemocnění, úhyn nebo ztrátu psa.

 

13. Zákaz používání překážek bez dozoru cvičitele. Za případné zranění psa bez přítomnosti cvičitele

      kynologický klub nezodpovídá.

 

14. Všichni členové jsou povinni dbát příkazů vedoucích v zájmovém kroužku.

 

15. Majitel psa je povinen po svém psovi uklidit případné znečištění.

 

16. Každý člen, který má uhrazen poplatek na celý školní rok a řádně plní ustanovení tohoto řádu, má  

      právo na slevu z poplatku ze psa. V případě, že se člen účastní se dvěma psy a za oba zaplatil zápisné,  

      má nárok na slevu z poplatku za oba psy.

 

17. Každý člen je povinen odpracovat 6 brigádnických hodin za rok.

 

 

Podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámena s řádem a budu jej dodržovat. Jsem si vědom/a toho, že při hrubém porušení tohoto řádu mohu být vyloučen/a.


Kontakt

Agility Argus Zlín

závodící
Zdeněk Lukovics
777 812 444


pokročilí
Ivana Vránová 723 255 147
Jana Ullver 773 482 882

Webmaster: Ivana Kysová mob.: 774 323 300 Jana Ullver

Prodej pneumatik>